Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Biuletyn Informacji Publicznej
środa, 23 kwietnia 2014
113 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
imieniny
Ilony, Jerzego, Wojciecha
E-kartki
E-urząd
Fotogaleria
Aktualności
 
TARGI PRACY I EDUKACJI 2014
2014-04-23
TARGI PRACY I EDUKACJI 2014
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim, wraz ze Starostą Drawskim, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pom., wraz z Burmistrzem Drawska Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie serdecznie zapraszają dnia 7 maja 2014 r. na Targi Pracy i Edukacji 2014.
SZKOLENIA DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ I LOKALNYCH LIDERÓW
2014-04-16
SZKOLENIA DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ I LOKALNYCH LIDERÓW
  Serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń dla branży turystycznej i lokalnych liderów. Pigułka wszystkiego, co jest potrzebne do pracy w branży turystycznej i animowania lokalnych środowisk. Z akres tematyczny szkoleń - ( plik do pobrania )   Zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniach proszę przesłać drogą meilową na adres: szkolenia@partnerstwodrawy.org  
KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH  ORLIK
2014-04-15
KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH ORLIK
(godziny otwarcia)
2014-04-14
2014-04-11
BEZPŁATNY ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Projekt ˝MISJA NATURA˝
2014-04-10
Projekt ˝MISJA NATURA˝
Fundacja Wpierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie realizuje projekt pn. "Misja Natura", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt powstał z myślą o zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Konkurs plastyczny pn. ˝Europejski Fundusz Społeczny - wiem co się dzieje w naszym otoczeniu˝
2014-04-09
Konkurs plastyczny pn. ˝Europejski Fundusz Społeczny - wiem co się dzieje w naszym otoczeniu˝
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Szczecinie przy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest organizatorem konkursu plastycznego pn. "Europejski Fundusz Społeczny – wiem co się dzieje w moim otoczeniu".
Konkurs swym zasięgiem obejmuje całe województwo zachodniopomorskie, a skierowany jest do dwóch grup uczestników, tj. uczniów klas IV - VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I – III szkół gimnazjalnych, funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego.
PRAKTYKA W NIEMCZECH   DOBROWOLNY ROK EKOLOGICZNY
2014-03-28
PRAKTYKA W NIEMCZECH DOBROWOLNY ROK EKOLOGICZNY
Dzięki wieloletniej współpracy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z Krajem Związkowym Meklemburgia – Pomorze Przednie i z organizacją Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH, każdego roku grupa młodzieży z województwa zachodniopomorskiego ma możliwość odbycia rocznych praktyk na terenie Niemiec, w ramach projektu wymiany młodzieży pod nazwą Dobrowolny Rok Ekologiczny (DRE).
I  Festiwal Podróżniczy w Złocieńcu
2014-03-27
I Festiwal Podróżniczy w Złocieńcu
   W załączeniu: 1. link do strony www projektu -  http://16poludnik.org / 2. link programu festiwalu -  http://16poludnik.org/program-festiwalu / 3. link rezerwacji biletów w trybie online -  http://www.zok.zlocieniec.pl/bilety-on-line/item/713-festiwal-podr%C3%B3%C5%BCniczy.html
Kalendarz imprez
2014-03-07
Kalendarz imprez
 
Projekt systemowy ˝Szansa na przyszłość˝
2014-03-03
Projekt systemowy ˝Szansa na przyszłość˝
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowicach informuje o realizacji w roku 2014 projektu systemowego " Szansa na przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa.
Ewidencja zbiorników bezdopływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
2014-02-17
Ewidencja zbiorników bezdopływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Wójt Gminy Ostrowice informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Informacja Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
2014-02-17
Informacja Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że realizuje działania na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy w rolnictwie i rolniczym chorobom zawodowym, poprzez analizowanie przyczyn wypadków,prowadzenie nieodpłatnych, dobrowolnych szkoleń w zakresie ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.
Odbiór odpadów elektronicznych i elektrycznych
2014-02-10
Odbiór odpadów elektronicznych i elektrycznych
 
Sprzedaż? To leasing zwrotny operacyjny
2014-02-07
Sprzedaż? To leasing zwrotny operacyjny
 pobierz: 1. artykuł
˝Analiza komparatywna i ocena strategii zaopatrzenia na obszarach wiejskich w Polsce i Niemczech˝
2014-02-05
˝Analiza komparatywna i ocena strategii zaopatrzenia na obszarach wiejskich w Polsce i Niemczech˝
 Na terenie Gminy Ostrowice we wsiach: Nowe Worowo, Ostrowice, Bolegorzyn będą prowadzone badania ankietowe, które są częścią realizowanego, międzynarodowego projeku pt. "Analiza komparatywna i ocena strategii zaopatrzenia na obszarach wiejskich w Polsce i Niemczech", który jest finansowany przez Polsko-Niemiecka Fundację na rzecz Nauki. Projekt jest prowadzony przez pracowników Katedry Logistyki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie we współpracy z Uniwersytetem w Rostocku w Niemczech. Badania zostaną przeprowadzone wśród mieszkańców wsi oraz wybranych sklepach detalicznych . Przeprowadzone badania mają posłużyć zebraniu informacji, które pozwolą określ
REKLAMACJA WYKONANIA USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
2014-01-30
REKLAMACJA WYKONANIA USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
REKLAMACJA WYKONANIA USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUANLNYCH Szanowni Państwo , jeśli występują problemy z odbiorem odpadów komunalnych z Waszych gospodarstw domowych np. brak worków czy brak odbioru odpadów, należy wypełnić zamieszczony poniżej druk. Wypełniony dokument należy dostarczyć do Urzędu Gminy Ostrowice.  Zgłoszenie można również wysłać na adres mailowy: edukacja@ostrowice.pl .   Plik do pobrania: 1. Reklamacja  
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Ostrowicach
2014-01-27
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowicach
Z dniem 1 lipca 2013 r. przy Oczyszczalni ścieków w Ostrowicach uruchomiony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy Gminy Ostrowice mogą bezpłatnie oddać "kłopotliwe" odpady
Certyfikat Zespołu Szkół w Nowym Worowie
2013-11-06
Certyfikat Zespołu Szkół w Nowym Worowie
  Zespół Szkół w Nowym Worowie –  Lokalnym Centrum Aktywności Ekologicznej     13 września Kapituła Programu Szkoły dla Ekorozwoju (SdE) zadecydowała o przyznaniu 206 certyfikatów Zielonej Flagi oraz 49 certyfikatów Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. SdE to program edukacji i aktywności ekologicznej, w który włączyło się szkóły z całej Polski w tym Zespół Szkół w Nowym Worowie! Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się podczas Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju, 11 października 2013 r. w Krakowie, SdE to program edukacji i aktywności ekologicznej realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska od 11 lat. Od 5 lat należy on do międzynarodowej sieci Eco-Schools &
Informacja o zmianie konta bankowego
2013-10-08
Informacja o zmianie konta bankowego
Wójt Gminy Ostrowice informuje, że od dnia 02.10.2013 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłaty za odbiór odpadów komunalnych w związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat na nowe konto
,,W Ostrowicach jest już energia odnawialna˝
2013-07-19
,,W Ostrowicach jest już energia odnawialna˝
Na przełomie maja i czerwca 2013 roku została ukończona budowa pierwszej w województwie zachodniopomorskim farmy fotowoltaicznej
– ES Ostrowice. Farma mieści się na działce Gminy Ostrowice i jest projektem szkoleniowo-demonstracyjnym. Za realizację projektu odpowiada inwestor
– firma Vortex Energy Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. W skład elektrowni wchodzą dwa inwertery oraz 108 szt. ogniw fotowoltaicznych
o łącznej mocy 25,92kWp, co realnie odpowiada 24kW mocy rzeczywistej. Podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A. nastąpi najpóźniej z końcem lipca 2013.
 

Urząd Gminy w Ostrowicach, Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice, pow. drawski, woj. zachodniopomorskie
tel.: 94 36 15 226, fax: 94 36 15 227, email: ugostrowice@post.pl, http://www.ostrowice.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI